Koszty wysyłki

Wysyłka butelek od 1 do 5 szt. wynosi 21,02 zł.
Wysyłka win 6 szt. czyli karton – gratis,
Odbiór osobisty – bezpłatny

Bezpłatna wysyłka nie obowiązuje dla produktów w promocji.

Odbiór produktu, koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Wydanie Produktu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie Stacjonarnym, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod nazwą BESTMILK-ON pod adresem ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 2. Klient ma możliwość odbioru zamówionego produktu poprzez:
  – Odbiór osobisty
  – Odbiór przez osobę upoważnioną do odbioru za Kupującego w sklepie stacjonarnym (Pełnomocnika do odbioru towaru w sklepie stacjonarnym)
  – Odbiór Zamówionego produktu przez firmę kurierską, będącą pełnomocnikiem Kupującego do odbioru Zamówionego towaru, a która to firma współpracuje ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca ma prawo:
  3.1. nie wydać Zamówionego Produktu:
  – klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub w stanie nietrzeźwości
  – pełnomocnikowi ustanowionemu przez klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości.
  – sprawdzić tożsamość oraz wiek Kupującego lub Pełnomocnika Kupującego.
 4. W przypadku wybrania przez klienta opcji odbioru Zamówionego produktu przez firmę kurierską, wydanie towaru klientowi następuje w momencie przekazania przez sprzedawcę zamówionego towaru firmie kurierskiej. Zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru towaru i dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu (ustanawia pełnomocnika do odbioru) i upoważnia Sprzedawcę do wydania produktu pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru Kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
 5. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości oraz wieku Kupującego.
 6. Pracownik firmy kurierskiej ma prawo nie wydać Produktu Kupującemu, który okaże się być osobą niepełnoletnią lub osobą w stanie nietrzeźwości.
 7. Dostawa Produktu przez firmę kurierską jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.napareuli.eu w zakładce „Koszty Wysyłki”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i bieżącej aktualizacji kosztów dostarczenia produktu, zgodnie z § 6 pkt 5 niniejszego regulaminu.
 9. O ile nie uzgodniono inaczej, koszt dostarczenia produktu ponosi Kupujący.
 10. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem, iż firma kurierska nie dostarcza przesyłek w soboty, niedziele i święta.
 11. Firma kurierska dostarcza przesyłki w dni robocze w godzinach 8:00-18:00, przy czym dokładna godzina doręczenia zależy od adresu dostawy i zasad pracy firmy kurierskiej.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy kurierskiej. Tym samym Sprzedawca zastrzega, iż za czas dostarczenia produktu liczonego od daty wydania towaru przez Sklep Stacjonarny firmie kurierskiej, do momentu dostarczenia towaru Kupującemu, odpowiedzialność ponosi wyłącznie firma kurierska.
 13. Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie wydania przez Sklep Stacjonarny towaru firmie kurierskiej poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 14. Produkty dostarczane przez firmę kurierską są starannie zapakowane.
 15. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona
 16. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w celu ułatwienia sprawnego zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz pokrycia szkód z tym związanych, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół powinien być podpisany przez kuriera i Kupującego Protokół ten, wraz z dokumentacją towarzyszącą (m.in. kopia dowodu zakupu, zdjęcia przesyłki), należy przesłać w terminie do 3 dni roboczych – licząc od dnia dostarczenia przesyłki Kupującemu – do Sklepu Stacjonarnego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail na adres: zamowienia@napareuli.eu.